تاکید گوترش بر مبارزه همگانی با مواد مخدر در جهان

همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، آنتونیو گوترش؛ دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید بر مبارزه همگانی و تعهد جدی در مبارزه با این پدیده در جهان دارد.امروز یک‌شنبه، ۲۶ جون، مصادف با روز جهانی مبارزه با سوءمصرف مواد مخدر و قاچاق آن است.

دبیر کل سازمان ملل در توییتی گفته است: « ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که مشکل مواد مخدر در جهان بر زندگی ده‌ها میلیون نفری که در بحران های انسانی زندگی می کنند سایه افکند.»

او افزوده است که در این روز، همه باید متعهد به رفع این مشکل شوند و اقدامی را که شایسته است، در این زمینه انجام دهند.

مواد مخدر یک پدیده ویرانگر است که در افغانستان ۲۰ سال اخیر، تمام مسایل مربوط به جنگ بیش‌تر بر آن متمرکز و معطوف بوده و همواره در خدمت تامین ماشین جنگی گروه‌های ترویستی بوده است.

این پدیده ویرانگر که ترویج گسترده، تولید، پروسس و قاچاق آن به سالیان جنگ مجاهدین علیه نیروهای اتحاد شوروی سابق برمی‌گردد، با ورود طالبان در عرصه منازعات سیاسی و نظامی تبدیل به مهم‌ترین منبع تغذیه ماشین جنگ تبدیل شد.

در ۲۰ سال گذشته هم به‌رغم وجود یک دولت قانونی و حضور گسترده جامعه بین‌المللی، تولید و قاچاق آن نه تنها کاهش نیافت؛ بلکه بیش از هر زمان دیگر گسترش پیدا کرد و به یک معضل جهانی مبدل شد.

کای اقتصاد جنگی و منابع نیروهای جنگی در افغانستان همواره قاچاق مواد مخدر بوده و این روند امروزه بیش از هر زمان دیگر رشد کرده و اتکای طالبان هم بیش‌تر به تولید و قاچاق این پدیده خواهد بود.

مطالب مرتبط