بازداشت صدها پناهجو در روزهای عید در ترکیه

پولیس ترکیه اعلام کرده که در روزهای عید قربان بیش از ۸۰۰ پناهجو را بازداشت کرده است.

پولیس ترکیه اعلام کرده است که ۸۸۱ مهاجر بدون مدرک اقامت را در روزهای عید قربان در شهرهای مختلف این کشور بازداشت کرده است.

در همین حال، اداره مهاجرت ترکیه گفته که افراد بازداشت شده به زودی از این کشور اخراج خواهند شد.

اداره مهاجرت ترکیه افزوده که روند اخراج صدها مهاجران فاقد مدرک که در روزهای عید قربان شناسایی و بازداشت شدند، آغاز شده است.

در اعلامیه این اداره آمده که در روزهای عید ۲۱ هزار و ۳۹۶ بررسی هویتی در نقاط مختلف کشور انجام شده و بیش از ۸۰۰ مهاجر فاقد مدرک شناسایی شده است.

ترکیه می‌گوید که در این عملیات از ۱۶۵ وسیله نقلیه سیار کمکی برای شناسایی مهاجران بدون مدرک استفاده شده است.

در بیانیه اداره مهاجرت ترکیه هویت مهاجران بازداشت شده مشخص نشده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که بازداشت، اخراج و بدرفتاری با مهاجران فاقد مدارک اقامتی از جمله افغان‌ها در ترکیه افزایش یافته است.

ترکیه از آغاز امسال هزاران پناهجوی افغان را در شهرهای مختلف بازداشت کرده و به افغانستان بازگردانده است.

مطالب مرتبط