استانکزی: بازی‌های متضاد جهان، بحران افغانستان را تشدید کرده است

معصوم استانکزی؛ رییس هیات مذاکره‌کننده پیشین با طالبان می‌گوید که موضع‌گیری و بازی‌های متضاد جامعه جهانی، بحران افغانستان را تشدید کرده است.

معصوم استانکزی؛ رییس هیات مذاکره‌کننده صلح دولت پیشین با انتقاد از طالبان، بازیگران منطقه و جهان نوشت که از «معاملات پنهانی در نشست دوحه اجتناب کنند.»

استانکزی تاکید کرده که موضع‌گیری‌ها و بازی‌های متضاد جامعه جهانی، بحران افغانستان را تشدید کرده است.

معصوم استانکزی می‌گوید که بین گفتار و عمل این بازیگران تفاوت زیادی وجود دارد و این امر سبب تشدید بحرانی خواهد شد که خود از آن شکایت دارند.

استانکزی همچنین اذعان می‌کند که کشورهای منطقه باید از سیاست پاکستان درس بگیرند که عمران خان را با هدف تخریب دیگران به گودال ویرانی انداخت.

از سوی دیگر، این مقام پیشین با اشاره به این که رهبری طالبان از خود و دیگران شکایت دارد و به خواست‌های مشروع مردم اهمیت نمی‌دهد، گفت که تمام تلاش طالبان به توجیهات ضعیف شرعی خلاصه می‌شود که نتیجه آن چیزی جز جلوگیری از توسعه، کار و آموزش نیست.

رییس هیات مذاکره کنند صلح دولت پیشین همچنین با کنایه به طالبان می‌گوید که امروزه متخصصان هر رشته‌ای به گونه وسیع به معلومات دینی دسترسی گسترده دارند. او به طالبان هشدار می‌دهد که به خواست‌های مشروع مردم گوش فرادهند تا مجبور نباشند دست کمک به بیگانگان دراز کنند.

در همین حال، استانکزی با اشاره به وضعیت کنونی در افغانستان گفت: «این رویکرد دوام نمی‌آورد» و همچنان تاکید کرد که راه حل افغانستان گردهم آمدن «زیر یک چتر بزرگ ملی و متحد» است.

مطالب مرتبط