ده‌ها سازمان و گروه جامعه مدنی نشست دوحه را نقض مقررات سازمان ملل خواندند

دست‌کم 69 سازمان و گروه‌های جامعه مدنی در واکنش به برگزاری نشست سوم دوحه درباره افغانستان از سوی سازمان ملل، این نشست را نقض مستقیم مقررات سازمان ملل متحد و تعهدات بین‌المللی تحت قطعنامه شورای امنیت این سازمان در مورد زنان، صلح و امنیت خواندند.

انجمن فمینیستی کانادا برای افغانستان در اعلامیه‌ای به نمایندگی از ۶۹ سازمان و گروه جامعه مدنی تاکید کرده است که حقوق اساسی و خواست‌های مردم افغانستان در این نشست «معامله» نشود.

این انجمن افزوده است که سازمان‌های جامعه مدنی امیدوار بودند تا این نشست روی حقوق بشر توجه کند و حقوق زنان و دختران را نه تنها به عنوان یک مسئله شعاری بلکه به عنوان معیار عینی برای «پاسخگویی طالبان» در نظر بگیرد.

اعلامیه افزوده که مشارکت زنان و دختران برای مشروعیت روند دوحه یک اصل «حیاتی» است و توصیه‌هایی را نیز درباره تعهدات اشتراک‌کنندگان نشست دوحه درقبال نورم‌ها و قوانین بین‌المللی کرده است.

این توصیه‌ها شامل ایجاد فرصت برای یک مسیر سیاسی فراگیر، مشارکت زنان و دختران در نشست‌های مورد آینده افغانستان،
شناخت سرکوب سیستماتیک زنان توسط طالبان به عنوان آپارتاید جنسیتی و بازگشایی مکتب‌ها و کمیسیون مستقل حقوق بشر است.

در اعلامیه آمده که ساختار کنونی گفتگوهای دوحه در «نقص مستقیم با چارت ملل متحد و تعهدات بین‌المللی تحت قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت قرار دارد.

اعلامیه تاکید کرده که هرگونه تعامل با طالبان باید با به رسمیت شناسی رفتار آنان در برابر زنان و دختران به عنوان «آپارتاید جنسیتی» باشد.

سومین نشست دوحه قرار است تا 7 روز دیگر در شهر دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. در این نشست طالبان هم شرکت می‌کنند اما آجندای قبلی این نشست که شامل بحث روی مسایل حقوق بشری، حقوق زنان و مشارکت سیاسی همه اقشار بوده تغییر کرده و این موارد از آن حذف شده‌است.

مطالب مرتبط