معترضان در پاریس خواستار تحریم نشست دوحه شدند

ده‌ها تن از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی در یک حرکت اعتراضی در پاریس، پایتخت فرانسه سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد را «معامله با تروریستان» خواندند و از کشورهای اروپایی خواستند که این نشست را تحریم کرده و نمایندگان شان را در آن نفرستند.

این معترضان امروز یکشنبه، 3 سرطان در شهر پاریس دست به تظاهرات زده و از جامعه جهانی خواستند که به جای طالبان با زنان، مخالفان طالبان و نیروهای مترقی افغانستان گفتگو کند.

آنان طالبان را گروهی فاقد مشروعیت سیاسی خوانده به سازمان ملل هشدار دادند که دعوت از این گروه به نشست دوحه به معنای نادیده گرفتن اراده مردم افغانستان است.

این معترضان دعوت از نمایندگان طالبان در این نشست را «معامله با گروه جنایت‌کار و کارگزاران آپارتاید جنسیتی در افغانستان» خواندند. یکی از معترضان خطاب به جامعه جهانی گفت: «اجازه ندارید طالبان را به رسمیت بشناسید و مرتکب جفا به حق مردم افغانستان شوید».

او افزود که کشورهای جهان حق ندارند سیاست غیرمسوولانه‌ای را در قبال زنان و مردم افغانستان اتخاذ کنند و تاکید کرد که هر تعاملی زیر نام مذاکره با این طالبان، به معنی «معامله با تروریستان» است.

معترضان پاریس با پخش قطع‌نامه‌ای اعلام کردند که تعامل سازمان ملل و کشورهای اشتراک‌کننده نشست دوحه با طالبان به معنی معامله تمام ارزش‌های انسانی و حقوق بشری است که خود مدعی آن هستند.

جرم‌انگاری و به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان، وضع تحریم‌های بیشتر بر طالبان، قطع دسترسی طالبان به کمک‌های بشری، جلوگیری از سرکوب مردم توسط طالبان و تحکیم عدالت انتقالی از دیگر خواست‌های معترضان در قطع‌نامه است.

سومین نشست دوحه قرار است تا هفت روز دیگر به میزبانی سازمان ملل متحد در شهر دوحه برگزار شود و طالبان نیز در این نشست شرکت می‌کنند. پیشتر سازمان ملل تایید کرده بود که موضوع نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان توسط طالبان از آجندای این نشست حذف شده است.

در این نشست از جامعه مدنی افغانستان، فعالان حقوق بشر و نیز از اعضای جریان‌های سیاسی مخالف طالبان هیچ کسی دعوت نشده است.

مطالب مرتبط