نشست ویانا؛ احمد مسعود عازم اتریش شد

جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که احمد مسعود؛ رهبر این جبهه و هیأت همراهش برای شرکت در چهارمین دور نشست ویانا عازم اتریش شده‌اند.

این جبهه ضد طالبان امروز یکشنبه، ۳ سرطان، در خبرنامه‌ای گفته‌است که آقای مسعود به همراه رهبران و نمایندگان احزاب و سازمان‌های ضد طالبان فردا دوشنبه در چهارمین نشست ویانا در اتریش شرکت خواهند کرد.

خبرنامه افزوده که نشست ویانا از روندهای سیاسی است که به هدف گفتگو در مورد ترسیم یک نقشه راه برای آینده افغانستان به ابتکار مقام‌های اتریش و رهبران جریان‌های سیاسی و نظامی ضد طالبان آغاز شده است.

در خبرنامه آمده است: «در نشست‌‌های ویانا عمدتاً رهبران جریان‌های نظامی و سیاسی ضد طالبان از طیف‌های مختلف سیاسی، قومی و نظامی اشتراک می‌کنند. هدف این نشست‌ها نزدیک‌سازی جریان‌های مختلف ضد طالبان به هدف ترسیم یک نقشه راه برای آینده افغانستان عنوان شده است».

احمد مسعود در حاشیه این نشست در جهت انسجام هرچه بیش‌تر دیدگاه‌های سیاسی متفاوت با مقام‌های داخلی و خارجی نیز گفتگو خواهد کرد.

جبهه مقاومت گفته که در نشست ویانا بیش از ۷۰ اشتراک‌کننده به نمایندگی از جریان‌های مختلف روی موضوعات گوناگون گفتگو کرده و در پایان قطع‌نامه‌ای نیز صادر می‌کنند.

مطالب مرتبط