اخراج صدها مهاجر افغان از ایران

در ادامه اخراج و بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه، وزارت امور مهاجرین طالبان از بازگشت بیش از هزار مهاجر از ایران خبر داده است.

وزارت امور مهاجرین طالبان امروز دوشنبه، ۴ سرطان اعلام کرده که بیش از هزار مهاجر از ایران به طور داوطلبانه یا اجباری از طریق پل ابریشم ولایت نیمروز به افغانستان بازگشتند.

این وزارت در خبرنامه‌ای گفته که ۴۸۶ نفر آنها برای دریافت کمک به سازمان ملل معرفی شدند.

طبق یادداشت وزارت امور مهاجرین طالبان، شش کودک بی‌سرپرست هم در میان آنها بودند که به یک سازمان خیریه معرفی شدند و ۲۹ خانواده از کمک‌های این وزارت برخوردار شدند.

وزارت امور مهاجرین طالبان همچنین از بازگشت ۸۱ مهاجر از پاکستان هم خبر داده است.

این در حالی است که این وزارت روز یک‌شنبه هم از بازگشت ۹۶۷ مهاجر از ایران و از اخراج بیش از صد مهاجر از پاکستان خبر داده بود.

مطالب مرتبط