سازمان نجات کودکان از مفقود شدن ۲۱ هزار کودک در غزه خبر داد

سازمان نجات کودکان در گزارشی اعلام کرد که از آغاز حمله اسرائیل به نوار غزه تاکنون حدود 21 هزار کودک فلسطینی در این منطقه مفقود شده‌اند.

بر اساس این گزارش، کودکانی که در غزه از خانواده‌های خود جدا شده‌اند یا زیر آوار، تحت بازداشت بوده و یا در گورهای بی‌نام و دسته‌جمعی دفن شده‌اند.

در این گزارش آمده است که به دلیل حملات فزاینده اسرائیل شهر به رفح در جنوب غزه، تعداد کودکان جدا شده از خانواده‌هایشان افزایش یافته است و کسانی که از کودکان محافظت می‌کنند تحت فشار قرار می‌گیرند.

طبق این گزارش، حدود 17 هزار کودک بدون همراه و از خانواده‌های خود جدا یا مفقود شده‌اند. برآورد می‌شود حدود 4 هزار کودک نیز زیر آوار، گورهای دسته جمعی یا بی‌نام دفن شده‌اند.

به گزارش وزارت صحت فلسطین در غزه، بیش از 15 هزار کودک در حملات اسرائیل جان باختند و مشخص شده که نزدیک به نیمی از آنها قابل شناسایی نیستند.

مطالب مرتبط