۲۶ کشور جهان توسط زنان رهبری می‌شوند

بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که تنها ۲۶ کشور جهان توسط زنان رهبری می‌شوند.

بخش زنان سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه، ۵ سرطان با نشر گزارشی اعلام کرده که تنها ۲۶ کشور در جهان از سوی زنان اداره می‌شوند و در ۱۱۳ کشور هیچ زن در رهبری قرار ندارند.

بخش زنان سازمان ملل در این گزارش حضور زنان در عرصه سیاست را در سال ۲۰۲۴ بررسی کرده است.

این سازمان می‌گوید که ۲۳.۳ درصد زنان در سال ۲۰۲۴، سرپرستی وزارت‌خانه‌ها را برعهده دارند و رشد اندکی نسبت به سال ۲۰۲۳ صورت گرفته است.

به گفته‌ بخش زنان سازمان ملل، نقش زنان در سطوح تصمیم‌گیری هنوز هم کم‌رنگ و دست‌یابی به برابری جنسیتی در زندگی سیاسی یک هدف «دست‌نیافتنی» باقی مانده است.

گزارش تاکید می‌کند که زنان بیش‌تر در امور اجتماعی، خانواده و رهبری اقلیت‌ها سهم دارند و حوزه‌های سیاسی، اقتصاد، عدالت و دفاع در سلطه مردان قرار دارد.

براساس این گزارش، در ۱۱۳ کشور هیچ زنی در رهبری قرار ندارد و در هفت کشور دیگر زنان حتا در کابینه حضور ندارند.

این در حالی است که یک دهه قبل تنها ۱۸ کشور از سوی زنان رهبری می‌شد. بخش زنان سازمان ملل این تفاوت را پیش‌رفت نسبی عنوان کرده است.

مطالب مرتبط