آغاز رسمی سومین نشست دوحه بدون حضور زنان و جامعه مدنی

سومین نشست دوحه به میزبانی و ریاست سازمان ملل متحد و حضور طالبان و نمایندگان ویژه کشورها در شهر دوحه قطر، لحظاتی پیش رسماً آغاز شد.

بر بنیاد گزارش‌ها از دوحه، بحران اقتصادی، مواد مخدر و توانمندسازی بخش خصوصی با تمرکز به زنان کارآفرین سه محور این نشست است و بحث حقوق بشر و زنان در دستور این نشست نیست.

خبرنگاران مستقر در دوحه گزارش دادند که روز اول این نشست قرار است پشت درهای بسته برای چند ساعت ادامه یابد.

بر بنیاد دستور کار این نشست، معاون دبیر کل سازمان ملل این نشست را آغاز کرده و سپس موضوعات دیگر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

برگزاری نشست دوحه به دلیل دعوت از طالبان، عدم حضور زنان و جامعه مدنی افغانستان و نیز موضوع حذف حقوق بشر و حقوق زنان از دستور کار آن، موج شدیدی از انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری و مردم افغانستان را در پی داشت؛ اما با این همه سازمان ملل این نشست را برگزار کرد.

طالبان هیأتی به رهبری ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی مرکزی این گروه را به دوحه فرستاده تا درباره مسایل آجندای اعلام شده این نشست گفتگو کنند.

این هیأت امروز با نمایندگان شماری از کشورها دیدار کرده و ادعا کرد که نمایندگان ویژه کشورها از موضع طالبان حمایت می‌کنند.

مطالب مرتبط