دوجاریک: نشست سوم دوحه بین‌الافغانی نبود

استفان دوجاریک؛ سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که نمی‌توانستیم به کشورها بگوییم حتما در نشست جامعه مدنی در دوحه حضور داشته باشند. او همچنین گفت که نشست سوم دوحه اجلاس بین‌الافغانی نبود.

استیفان دوجاریک؛ سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره حضور نداشتن نمایندگان ویژه برخی کشورها در نشست با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در نشست سوم دوحه گفت که این سازمان در موقعیتی نیست به نمایندگان بگوید در چه نشستی شرکت بکنند یا نکنند.

دوجاریک تاکید کرد که نشست سوم دوحه اجلاس بین‌الافغانی نبود.

حذف زنان و نمایندگان جامعه مدنی از نشست سوم دوحه به یک مبحث داغ در روزهای برگزاری این نشست تبدیل شده بود.

منتقدان گفتند که سازمان ملل به طالبان به خاطر حضور در نشست دوحه امتیاز داد.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره دعوت نشدن نمایندگان جامعه مدنی به خبرنگاران گفت که این نشست بین نمایندگان ویژه کشورها و طالبان بود و نشست بین‌الافغانی نبود.

دو جاریک گفت که هر نماینده‌ ویژه می‌توانست درباره حقوق بشر، حقوق زنان و موضوع مواد مخدر حرف بزند.

او افزود که خانم دی کارلو و رزا اوتونبایوا؛ رییس یوناما موضوع زنان را در این نشست و در نشست‌های قبلی شان در کابل با طالبان مطرح کرده بودند.

دوجاریک تاکید کرد که موضوع زنان و حقوق بشر چیزی است که سازمان ملل هر روز به آن می‌پردازند و در راس تمام مباحث این سازمان است.

مطالب مرتبط