میدان هوایی بامیان به نام شهید مزاری نام‌گذاری شد

میدان هوایی بامیان امروز دوشنبه، رسما به نام میدان هوایی شهید وحدت ملی شهید مزاری نام گذاری شد.

در سفر محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان به بامیان، هزاران بامیانی به استقبال هیات دولتی آمده و از حضور او و هیات همراهش استقبال کردند.

محمد  اشرف غنی و هیات همراه که شامل چندین سفیر از کشورهای کمک کننده به افغانستان است، قرار است تا برخی پروژه های زیربنایی در این کشور را بازگشایی کنند.

در سفر محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان به بامیان، هزاران بامیانی به استقبال هیات دولتی آمده و از حضور او و هیات همراهش استقبال کردند.
در سفر محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان به بامیان، هزاران بامیانی به استقبال هیات دولتی آمده و از حضور او و هیات همراهش استقبال کردند.

همچنان رییس جمهور و هیات همراه سرک بامیان- میدان را نیز ا مروز رسما افتتاح کردند.

آقای غنی درحالی امروز به بامیان سفر کرد که روز گذشته شماری از اعضای جنبش موسوم به روشنایی از بامیانی ها خواستند تا هنگام حضور رییس جمهوری و هیات همراه دست به تظاهرات و خیزش عمومی بزنند.

شب گذشته پولیس با شماری از هواداران این جنبش درگیر شده و گفته می شود که برخی از خبرنگاران نیز در این اعتراضات بازداشت شده اند.

سفر محمد اشرف غنی به بامیان در تاریخ این ولایت کم سابقه خوانده شده است.

مطالب مرتبط