جمعی از مردم به رهبری حزب همبستگی افغانستان در نکوهش هفتم و هشتم ثور راهپیمایی کردند

 جریانی موسوم به( حزب همبستگی افغانستان) طی برپایی تظاهرات و اعتراض خیابانی دو روز تاریخی افغانستان؛7 و 8 ثور را نکوهش کردند.

به گزارش خبرگزاری افق، جمعی از مردم به رهبری حزب همبستگی افغانستان ضمن راه پیمایی در خیابان‌های شهر کابل علیه جریان خلق و پرچم و برخی رهبران جهادی شعار دادند.

آنان مسوولان حکومت فعلی را نیز مزدوران کشور‌های خارجی خوانده وخواهان به دادگاه کشاندن و برکناری افراد متهم به جنایت جنگی از قدرت شدند.

این جمع معترض هفتم و هشتم ثور را روز شومی برای افغانستان توصیف کردند.

معترضان پلاکارت‌های باخود حمل می‌کرد که روی آن عکس‌های از رهبران جهادی با چلیپایی بر صورت آنها دیده می‌شد.

حفیظ الله راسخ عضو شورای رهبری حزب همبستگی افغانستان به رسانه‌ها گفت:” این ها باید از قدرت برکنار شوند و حکومت ملی و مردمی به وجود بیاید، کار ما همین است که این ها را خلع قدرت بکنیم و حکومت ملی را ایجاد بکنیم تا این ها را به میز محاکمه بکشانیم. “

آنان کشور‌های همسایه را نیز متهم به دخالت در امور افغانستان نموده ادعا کردند که هریک از کشور‌های همسایه از یک جریانی در افغانستان حمایت نموده و می‌کند.

این اعتراضات در حالی سرو سامان داده می‌شود که چند روز پیش طی مراسم‌های مختلفی از هشت ثور تجلیل به عمل آمده و سخنرانان 8 ثور را خط سرخی برای جهاد دانسته تاکید نمودند که توهین به هشت ثور توهین به عزت جهاد و مردم افغانستان هست.

مطالب مرتبط