آمار ۱۰ درصدی کودکان دچار سوء تغذیه در هرات؛ همه نگاه‌ها به نهادهای امدادرسان

آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در ولایت هرات در غرب افغانستان بالا است. بربنیاد گزارش‌ها، حدود ۱۰ درصد کودکان هرات از سوء تغذیه و عدم دسترسی به غذای کافی رنج می‌برند.

قرار است در سال جاری یک نهاد کمک‌کننده خارجی برای شناسایی، درمان و مراقبت از کودکان مبتلا به سوء تغذیه یک میلیون دالر هزینه کند.

عبدالحکیم تمنا؛ رییس صحت عامه هرات به خبرگزاری افق می‌گوید که نهادی موسوم به «ایتالیا کوپریشن» این مقدار پول را در یک برنامه یک‌ساله در هرات هزینه می‌کند.

او می‌افزاید که همچنین تهیه مواد تبلیغاتی برای آگاهی خانواده‌ها در مورد چگونگی تعذیه و مراقبت از کودکان مبتلا به سوء تغذیه، یکی دیگر از اقدامات این نهاد خارجی است.

استخدام مشاوران تغذیه
قسمتی از بودجه یک‌میلیون دالری نهاد «ایتالیا کوپریشن» در بخش استخدام ۱۱۲ مشاور تغذیه در مراکز صحی هرات به مصرف می‌رسد تا به مادران توصیه کنند که چگونه برای کودکان‌شان غذای قوی و صحی تهیه کنند.

بربنیاد آمار نهادهای صحی در هرات، حدود ۱۰ درصد کودکان در این ولایت به سوء تغذیه مبتلا هستند.

بیشتر کودکان دچار سوء تغذیه در مناطق اسکان بی‌جاشدگان داخلی و ولسوالی‌ها سکونت دارند.

سال گذشته، شمار زیادی از بی‌جاشدگان داخلی از ولایت‌های بادغیس، فاریاب، غور و فراه به هرات آواره شدند. بیشتر کودکان بی‌جاشدگان، به غذای کافی و مقوی دسترسی ندارند و به همین خاطر، کودکان مبتلا به سوء تغذیه در بین بی‌جاشدگان داخلی زیاد است.

هم‌اکنون با وجود این‌که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در هرات زیاد است؛ اما در پنج شفاخانه در شهر هرات، ولسوالی‌های گذره، شیندند، گلران و غوریان، کودکان تحت درمان قرار می‌گیرند.


کودکان ولسوالی‌‍‌های دیگر هرات به دشواری برای درمان به شفاخانه کودکان واقع در منطقه «شیدایی» برای درمان عوارض ناشی از سوء تغذیه آورده می‌شوند.

مسؤولان شفاخانه هرات به افق می‌گویند که امکانات برای درمان این کودکان در این شفاخانه کم است و روزانه شمار کودکانی که وضعیت صحی‌شان وخیم و احتمال مرگ‌شان بلند است، بستری می‌شوند.

بودجه یک میلیون دالری برای درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه خواهد توانست از شمار این افراد بکاهد.

مسؤولان صحی هرات توقع دارند که سال بعد هم نهادهای کمک‌کننده، بودجه قابل توجهی را برای درمان کودکان دچار سوء تغذیه در این ولایت اختصاص دهند.

مطالب مرتبط