درباره ما

خبرگزاری افق در حال حاضر یکی از بزرگترین رسانه های مستقل افغانستان با بیشترین پوشش در سطح کشور، منطقه و جهان است که در سال ۱۳۹۲ از سوی محمد مهدی نوری پایه گذاری شد تا بتواند در راستای تعمیم دموکراسی و رشد جریان های سیاسی موثر باشد.

این خبرگزاری با رویکرد خبری و تحلیلی رویدادها و ایجاد زمینه ی گفتمان بین مردم در زمینه های سیاسی و اجتماعی توانست جایگاهش را تثبیت کند. تیم خبرگزاری افق باورمند است تا اطلاعات را به صورت بی طرفانه به مردم برساند. از سوی دیگر افق بر اساس پنج اصل به عنوان اصول غیرقابل عدول که عبارتند از حقوق بشر، عدالت، دموکراسی، حاکمیت قانون و آزادی بیان، فعالیت هایش را به پیش می برد و با هیچ یک از این ارزش ها معامله نمی کند.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد مهدی نوری  – ادیتور و تحلیلگر: محمدذکی خالقداد

در صورت نیاز، با ما تماس بگیرید:

[email protected]