افغانستان پساامریکا؛ صلح پایدار یا فروپاشی کامل؟

تصمیم جو بایدن برای خروج کامل نظامیان امریکایی از افغانستان در شرایطی که هنوز هیچ توافق صلحی میان دولت و…

صلح مشروط به خروج؛ طالبان چه می‌‌خواهند؟

خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان خواسته اصلی گروه طالبان از امریکا در سراسر فرایند صلح بوده‌است. این موضوع به…

طالبان: با ادامه حضور نیروهای خارجی در هیچ نشستی شرکت نمی‌کنیم

سخنگوی طالبان اعلام کرد تا زمانی ‌که نیروهای خارجی از افغانستان خارج نشوند، این گروه در هیچ نشستی که درباره…

قانونی به دانش: یک‌بار طرح را بخوانید

یونس قانونی؛ رئیس کمیته تهیه و توحید طرح پیشنویس صلح شورای عالی مصالحه ملی با اشاره به انتقاد سرور دانش؛…