گزارشهای ویژه


  کمیسیون انتخابات: در انتخابات ۹۸ تقلب به حد اقل رسید

  کمیسیون انتخابات در واکنش به گزارش اخیر بازرس ویژه امریکا می‌گوید که در انتخابات ۱۳۹۸ تقلب انتخاباتی به حد اقل…

  نگاه پروژه‌ای به انتخابات؛ اعتمادی که احیا نمی‌شود

  ناامنی تنها عامل کاهش شدید و چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات و در نتیجه، مخدو‌ش‌شدن مشروعیت ملی و فراگیر این…

  هزینه یک میلیارد دالری برگزاری هفت انتخابات در افغانستان

  بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارشی انتخابات‌ در افغانستان را ناقص خوانده و گفته‌است که از…

  صالح: یکی از چهار انتخابات پیش رو در تابستان سال آینده برگزار می‌شود

  امرالله صالح؛ معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید که به خاطر تحکیم پایه‌های جمهوریت، قرار است در فصل تابستان آینده یکی…