گزارشهای ویژه


  غنی: توان ارائه طرح‌های بهتر از طرح‌های خارجی را داریم؛ طالبان در لویه جرگه شرکت کنند

  اشرف‌غنی؛ رییس ‌جمهوری می‌گوید که طرح دولت برای عبور از جنگ به صلح پایدار، واضح است و هر طرحی که…

  اشرف‌غنی در انتخابات زودهنگام «شرکت نمی‌کند»

  حمدالله محب؛ مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری می‌گوید، در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، اشرف‌غنی در این انتخابات کاندیدا نخواهد بود.…

  طالبان با طرح برگزاری انتخابات زودهنگام مخالفت کردند

  پس از همگانی شدن طرح انتخابات زودهنگام از سوی رئیس‌جمهور اشرف غنی و پیشکش‌کردن این طرح در نشست استانبول، گروه…

  اشرف‌غنی: بدون انتخابات حاضر به انتقال قدرت به جانشین خود نیستم

  رییس جمهورغنی بار دیگر بر انتقال قدرت از طریق انتخابات تاکید کرده و گفته که او حاضر نیست بدون انتخابات…