گزارشهای ویژه


  لوی سارنوالی: تحقیقات از روسا و اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی جریان دارد

  لوی سارنوالی می‌گوید تحقیقات در مورد اتهامی وارده بر روسا و اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به صورت جدی جریان دارد…

  نامزدان کمیسیون‌های انتخاباتی تا دو روز دیگر به حکومت معرفی می‌شوند

  نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند تا دو روز دیگر از میان نامزدان که برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی در خواست داده‌اند،…

  اتمر: حکومت بسیار ظالمانه نظام را خصوصی ساخته است

  محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که رهبری حکومت به‌طور ظالمانه‌ای، نظام را خصوصی ساخته و می‌خواهد از…

  شورای نامزدان: غنی برای تقلب در انتخابات آینده اجراات مهندسی شده می‌کند

  شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید تغییر و تبدیلی مقام‌های حکومتی از سوی تیم حاکم به انتخابات و…