با خبرگزاری افق همکاری نمائید

دوست گرامی، سپاس از اینکه میخواهید با ما همکاری نمائید.

شما میتوانید نوشته ها، تحلیل ها، اسناد، عکس، ویدیو واثر های تانرا مستقیما به آدرس ([email protected]) برای ما بفرستید. تا تیم ما بعد از ارزیابی و ویرایش اقدام به نشر آن کند. و یا هم فورم ذیل را با معلومات مختصری از چیزی که میخواهید بفرستید تکمیل نموده و برای ما ارسال نمائید.

– فایل های مجاز برای ارسال: doc, xls, ppt, pdf, bmp, jpeg, jpg, flv, zip

– لطفا در نظر داشته باشید که تیم افق در ویرایش مطالب ارسالی دست باز دارد.

فورم همکاری

  • لطفا نام و تخلص خودرا اینجا بنویسید
  • ایمیل شما نمایش عمومی داده نمیشود
  • موضوع چیزی که برای نشر میفرستید
  • معلومات در مورد مطالب که برای ما میفرستید
  • لطفا مطالب ارسالی تان را در یک فایل قرار داده و از این طریق برای ما بفرستید
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.