احزاب سیاسی قیرقزستان خواستار ابطال نتایج انتخابات پارلمانی شدند

نمایندگان چهار حزب سیاسی قرقیزستان با خواستار ابطال نتایج و برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی این کشور شدند.به گزارش خبرگزاری « آکی پرس » قرقیزستان، نمایندگان چهار حزب سیاسی « آتا مکان »، « اولوتار بریمدیگی »، « سوشوآل دموکرات » و « آزاتیک » اعلام کردند انتخابات پارلمانی این کشور که روز گذشته برگزار شد را به رسمیت نمی شناسند و خواستار ابطال آرا و برگزاری مجدد انتخابات هستند.

نمایندگان این احزاب در مصاحبه با خبرنگاران گفتند نتایج انتخابات را به دلیل تقلب و دستکاری قبول ندارند و درخواست کردند تا انتخابات به درستی تکرار شود.

« ریسکلدی ممبکوف»؛ نماینده حزب «سوشوآل دموکرات » در مصاحبه ای گفت: « ما از احزاب دیگری که به صحت انتخابات شک دارند می خواهیم تا برای برگزاری مجدد انتخابات سالم به ما بپیوندند. ما خواستار ابطال آرا در این انتخابات هستیم.»

قرقیزستان انتخابات پارلمانی بر پایه سیستم مختلط داشته است. ۵۴ نماینده از لیست احزاب سیستم انتخابی متناسب برگزیده می شوند و ۳۶ نماینده دیگر براساس سیستم اکثریتی از یک کرسی هئیت موسسان انتخاب می شوند.

روز گذشته هزار و ۶ نامزد از ۲۱ حزب برای کسب آرا و کرسی های پارلمان قرقیزستان با یکدیگر به رقابت پرداختند. در این انتخابات پارلمانی، اعضای پارلمان این کشور برای ۵ سال آینده تعیین می شوند.

 

مطالب مرتبط