بررسی پرونده اختلاس میلیون‌ها دالر در وزارت شهرسازی تکمیل شد

عبدالبصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی می‌گوید. مرحله تحقیق در مورد اختلاس بزرگ مالی در وزارت شهرسازی به پایان رسیده و به زودی این پرونده به محکمه سپرده می‌شود.

basir-azizi-1423395972آقای عزیزی در مورد تکمیل پرونده فساد در وزارت شهرسازی گفت در این پرونده موارد زیادی فساد مانند اختلاس میلیون‌ها دالر از سرمایه ملی، سو استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و جود دارد.
وی همچنین به خبرنگاران گفت سارنوالی از بیشتر از 6 نفر که تعداد آنها به 20 نفر می‌رسند در ارتباط به این پرونده تحقیق کرده است.
قضیه اختلاس در وزارت شهرسازی طوری است که گفته می‌شود مقام‌های بلند پایه‌ی این وزارت، میلیون ها دالر را در پروژه شهرک سازی و قراردی ساخت این شهرک‌ها سو استفاده کرده اند.
پس از افشای این فساد، رییس جمهور یک کمیسیون تشکیل داد که فساد در وزارت شهرسازی و قراردادی‌های آن را مورد بررسی قرار دهد.
فسادمالی در وزارت شهرسازی بعد از فسادمالی در کابل بانک از بزرگترین پرونده فساد و اختلاس در افغانستان است که افشا شده است.
در مورد چگونگی بررسی این پرونده، پیش از این عبدالله عبدالله رییس اجرایی گفته بود که این پرونده به طور همه جانبه مورد بررسی قرار می گیرد و بررسی آن تکمیل شده است.
سید حسین فخری رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری گفته بود تنها افشای این فساد کافی نیست، باید این پرونده به طور همه جانبه مورد بررسی و پیگرد قرار بگیرد.
عبدالبصیرعزیزی در این مورد گفت هماهنگی کاری میان محاکم و سارنوالی وجود دارد. به این پرونده به دقت رسیدگی عدلی صورت می‌گیرد.

مطالب مرتبط