«شورای حراست و ثبات افغانستان» متشکل از رهبران جهادی اعلام موجودیت کرد

دیروز یک تشکل جدید سیاسی متشکل از رهبران جهادی و مقام‌های سیاسی حکومت قبلی تحت نام«شورای حراست و ثبات افغانستان» اعلام موجودیت کرد.

شورای حراست

اعضای برجسته این شورا ، عبدالرب رسول سیاف، اسماعیل خان، محمدیونس قانونی، عبدالهادی ارغندی‌وال وزیرسابق اقتصاد، عمرداوودزی وزیرسابق داخله، بسم‌الله محمدی وزیرسابق دفاع ملی،داکتر صادق مدبر رییس پیشین اداره امور و عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان می‌باشند.

عبدالرب رسول سیاف یکی از اعضای برجسته این شورای در سخنرانی خویش گفت ما خواهان اصلاح نظام هستیم و طرفدار براندازی آن نمی‌باشیم.

آقای سیاف در مورد تعهدات در توافق‌نامه حکومت وحدت ملی مبنی بر تشکیل لویه جرگه قانون اساسی برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی،اشاره کرد و از دولت خواست که هرچه‌زود‌تر این جرگه دایر گردد و هشدار داد که اگر حکومت لویه جرگه را دایر نکند این شورا، لویه جرگه مردمی دایرخواهد کرد.

همچنان آقای سیاف افزود؛ شورای حراست و ثبات خواهان اصلاحات در نظام سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور است.

محمد یونس قانونی یک عضو برجسته‌ی دیگر این شورا گفت ما نگران آینده و حفظ ثبات در افغانستان هستیم،صدای تباهی را به گوش می‌شنویم و دسیسه‌هایی در خارج از کشور در بعضی از کشورهای همسایه جریان دارند که افغانستان را به پایتخت تروریزم مبدل کند.

آقای قانونی نیز هدف از تشکیل شورای حراست و ثبات را حمایت از اصلاحات در نظام سیاسی خواند و گفت رویکرد این شورا در قبال مسایل سیاسی کشور مبتنی بر احترام به خرد جمعی است.

آقای قانونی توضیح داد که این شورای برای چهارسال آینده برنامه‌هایی را برای اصلاحات، طرح ریزی کرده و در انتخابات پارلمانی، شوراهای ولایتی و ولسوالی، نامزدانی را معرفی خواهند کرد.

آقای قانونی گفت ما خواستار اصلاح نظام هستیم و نمی‌خواهیم افغانستان اشتباه انتخاباتی گذشته را تجربه کند.

عمر داوود زیر وزیرداخله پیشین و عضو ارشد این شورای به شدت از سیاست حکومت در مورد صلح و پاکستان انتقاد کرده و گفت: «در زمان آغاز به کار دولت وحدت ملی نیز گفته بودم که رییس جمهور غنی از گدایی کردن صلح از پاکستان دست بردارد، زیرا این راه که می‌روی قبلا آزموده شده و راهی به ترکستان است، ولی اکنون می‌گویم که این راه که می‌رود به گورستان است».

این شورا در حالی تشکیل گردیده که پیش از  این نیز در اول سنبله امسال « شورای احزاب جهادی و ملی افغانستان» متشکل از رهبران احزاب جهادی تشکیل شد.

اعضای این شورا نیز ادعا دارند که با نظام سیاسی مخالفت ندارد و خواهان اصلاحات می‌باشند و از کارهای درست حکومت حمایت می‌کنند و اشتباهات آنرا انتقاد خواهند کرد.

قابل تذکر است که اعضای هر دوی این شورا  متشکل از رهبران و احزاب جهادی می‌باشند که اکنون در حکومت موقف رسمی ندارند.

هر باری که رهبران احزاب جهادی بیرون از حاکمیت مانده اند دست به تشکل ایتلاف زده اند و صدای انتقاد را بلند نموده‌اند.

مطالب مرتبط