جنرال مرادعلی مراد از سوی ریاست جمهوری سترجنرال شد

محمد اشرف غنی در حکمی از کارکردهای نظامی جنرال مرادعلی خان مراد ستایش کرده و پاس نقش او در دفاع از کشور ترفیع او را از دگر جنرال به سترجنرالی منظور کرده است.

در حکم ریاست جمهوری که به شماره 515 و به تاریخ 21/2/ 1395 به نشر رسیده است. اشرف غنی رییس جمهور کشور در آن نوشته است جنرال مراد دردفاع از کشور و پس‌گیری شهر قندز  از تصرف طالبان و نیز در میدان‌های دیگر در مقابل مخالفان مسلح از وطن دفاع کرده و پاس این  نقش از او تقدیر می‌شود.

13164271_658596704292353_7982469101185991238_n

جنرال مراد در پست معاونت لوی درستیز در وزارت دفاع وظیفه اجرا می‌کند و نیز در جریان پانزده سال کذشته در موقف‌های مهم نظامی فعالیت کرده است و در سال گذشته پس از تصرف شهر قندوز توسط طالبان فرماندهی جنگ علیه طالبان را به عهده گرفت و پس از چند روز این شهر از تصرف طالبان خارج شد.

همچنان زمستان سال گذشته در جنگ علیه طالبان در بغلان و هلمند شتافت و در سرکوب طالبان در ولایت‌ها نقش گرفت.

تاکنون جنرال مراد در وضعیت‌های حساس امنیتی در کنار نیروهای امنیتی افغانستان با رفتن در میدان های نبرد از کشور دفاع کرده و هرباری که فرماندهی جنگ به او سپرده شده است او افتخار پیروزی را به نیروهای امنیتی افغانستان و کشور به ارمغان آورده است.

در جریان یک سال گذشته بارها خواست‌هایی برای معرفی شدن او در پست وزارت دفاع ملی مطرح شده است. اما به دلایلی او در این پست معرفی نشده است.

آگاهان نظامی و مردم باور دارند که او با در نظر داشت شایستگی، صداقت و توانایی که دارد، شایسته بود که اشرف غنی او را  به عنوان وزیر دفاع معرفی می‌کرد.

مطالب مرتبط