داکتر شاه جهان به عنوان والی فراه مقرر شد

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور داکتر محمد عارف شاه جهان معاون تامینات امنیت ملی را  به حیث والی فراه مقرر کرده است.

به گزارش افق ٬یک مقام ارشد که نخواست نامش در خبر آورده شود به افق گفت :محمد عارف شاه جهان براساس حکم ریاست جمهوری افغانستان به عنوان والی ولایت فراه مقرر گردیده است.

این خبر می افزاید محمد عارف شاه جهان نماینده مردم غزنی در پارلمان بود و از دوسال به این طرف به عنوان معین تامیناتی ریاست عمومی امنیت ملی کار می کرد که رییس جمهور او را به عنوان والی ولایت فراه مقرر کرده است.

خاطر نشان باید کرد آقای داکتر شاه جهان به جای محمد اصف ننگ والی پیشین فراه معرفی شده است.

 

مطالب مرتبط