عبدالطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی معرفی شد

محمد اشرف غنی،رییس جمهور کشور عبداللطیف روشان را به حیث سرپرست جدید وزارت تحصیلات عالی معرفی کرد.

عبدالطیف روشان، رییس پیشین دانشگاه خصوصی باختر در رشته اداره عامه و تجارت ماستری دارد و دکترای خود را نیز در رشته رهبری تحصیلات عالی،گرفته است.

رییس جمهوری افغانستان طی یک فرمان گفته است که آقای روشان به تأسی از فقره سیزدهم ماده ۶۴ قانونی اساسی افغانستان به عنوان سرپرست وزارت تحصیلات عالی معرفی گردیده است.

رییس جمهوری از وزارت دولت در امور پارلمانی خواسته است که آقای روشان را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

این درحالیست که نمایندگان مجلس اخیرا گفته بود تا زمانی تمامی نامزد وزریران جدید معرفی نشوند آنها به وزیران تازه معرفی شده رای اعتماد نخواهند داد.

آقای روشان درحالی به حیث سرپرست وزارت تحصیلات عالی معرفی شده که فریده مومند وزیر تحصیلات عالی به شمول ۱۱ وزیر دیگر حدود ۷ ماه پیش از سوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شدند و تا کنون این وزارت‌ها از سوی سرپرستان اداره می‌شود.

 

مطالب مرتبط