سفیران «رکا» برای نخستین بار باهم دیدار کردند

سفیران «رکا» یا نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌یی در باره افغانستان در نخستین دیدارشان در سال ۲۰۱۹ میلادی در کابل، مرکز تحقیق و ارزیابی  این سازمان را افتتاح کردند.

مقام‌ها در وزارت امور خارجه می‌گویند این مرکز به منظور افزایش ظرفیت تحقیق، گسترش همکاری‌های پژوهشی، کمک به انکشاف پالیسی و رشد سرمایه‌گذاری در سطح منطقه ایجاد شده‌است.

صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور در این نشست همکاری های منطقه‌یی را مهم عنوان کرده و گفته است که همکاری های منطقه‌یی باعث ثبات و رشد اقتصادی روز افزون می‌گردد.

طرح ایجاد مرکز تحقیق و ارزیابی رکا در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ میلادی در هفتمین نشست وزیران رکا تایید شد.

نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌یی در باره افغانستان «رکا» در سال ۲۰۰۵ تاسیس شد.

تا کنون وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان رکا ۷ بار باهم دیدار کرده اند و قرار است هشتمین نشست این سازمان در نیمه دوم سال جاری میلادی به میزبانی ازبیکستان در تاشکند برگزار شود.

سازمان رکا، در بخش‌های انرژی، ترانسپورت، تسهیل تجارت و ترانزیت، ارتباطات، گسترش همکاری بین سکتورهای خصوصی کشورهای عضو، فعالیت می‌کند.

مطالب مرتبط