طراحان حمله به هوتل انترکانتیننتال به ۲۰ تا ۳۰ سال حبس محکوم شدند

لوی سارنوالی می‌گوید طراحان حمله بر هوتل انترکانتیننتال به۲۰ تا ۳۰ سال زندان محکوم شدند.

جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی به خبرگزاری افق گفت هیئت توظیف شده از سوی لوی سارنوالی برای بررسی چگونگی حمله بر هوتل انترکانتیننتال، پس از تحقیقات همه‌جانبه ۲۱ نفر به شمول طراح اصلی این حمله را شناسایی کرده است.

آقای رسولی افزود ۸ طالب که از طراحان اصلی حمله بر هوتل انترکانتیننتال بودند از به ۲۰ تا ۳۰ سال حبس و ۱۳ کارمند شرکت امنیتی کابل-بلخ به اتهام غفلت وظیفه‌یی در روز حمله بر این هوتل به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم شده اند.

در حمله‌ی که در ماه دلو سال گذشته بر هوتل انترکانتیننتال صورت گرفت در آن ۲۲ تن به شمول ۱۵ تبعه خارجی کشته شدند.

مسوولیت حمله بر هوتل انترکانتیننتال را گروه طالبان به عهده گرفته بود.

مطالب مرتبط