گل‌زمان به‌دلیل بی‌توجهی حکومت به هنرمندان گریست

گل‌زمان؛ از آوازخوان‌های مشهور کشور در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی از بی‌توجهی دولت به هنر و هنرمندان شکایت کرده و به گریه افتاده‌است.

این آوازخوان از وضعیت بد اقتصادی شکایت کرده و گفته‌است که ماهانه ۶ هزار افغانی کرایه خانه می‌دهد.

مصاحبه این هنرمند با تلویزیون آریانا با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شده‌است.

شماری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی گل‌زمان را از افراد تاثیرگذار در بخش گسترش و پایداری و تقویت موسیقی محلی پشتو در کشور خوانده و از بی‌توجهی حکومت در برابر هنرمندان انتقاد کرده‌اند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ در حالی‌که تایید کرده‌است که هنرمندان سالخورده با وضعیت بدی روبه‌رو می‌باشند؛ اما افزوده‌است که این وزارت برنامه خاصی برای حمایت از هنرمندان سالخورده ندارد.

گل‌زمان از آوازخوان‌های مشهور زبان پشتو است که سال‌ها در رادیو و تلویزیونی ملی افغانستان آوازخوانی کرده؛‌ چنانکه گفته می‌شود، او بیش از ۸۵۰ آهنگ به زبان پشتو در آرشیف رادیو افغانستان و ده‌ها آهنگ دیگر در آرشیف تلویزیون ملی دارد.

گل‌زمان بیشتر به زبان پشتو آوازخوانی کرده و برای شماری از خوانندگان معروف کشور نیز آهنگ ساخته‌است.

مطالب مرتبط