نوسازی در ساحات شهر قدیم هرات ممنوع است

مسؤولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ و شهرداری هرات بر حلوگیری از تخریب ملکیت‌های با قدامت تاریخی در شهر قدیم هرات تاکید می‌کنند.

غلام حضرت مشفق؛ شهردار هرات به خبرگزاری افق، گفت که هیچ گاهی مجوز اعمار ساختمان در ساحات شهر قدیم به هیچ کس داده نمی‌شود.

آریا رئوفیان؛ رییس اطلاعات و فرهنگ هرات به خبرگزاری افق، گفت که باید عاملان ساخت و ساز در شهر قدیم هرات باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

این در حالی است که طی چند سال گذشته بخش‌های ازخانه‌های قدیم شهر هرات تخریب شده است.

هرات از جمله شهرهای باستانی افغانستان شمرده می‌شود. به دلیل ساخت و سازهای غیر معیاری در این شهر، بناهای تاریخی با عظمت ثبت فهرست سازمان علمی فرهنگی جهان یا یونسکو نشده است.

مطالب مرتبط