تخریب چندین ساختمان غیر مجاز در شهر قدیم هرات

شهرداری هرات سه ساختمان که به طور غیر مجاز در ساحه شهر قدیم این ولایت ساخته شده‌بود را تخریب کرده‌است.

این ساختمان‌ها به گونه‌ غیر قانونی و خلاف نقشه ساحه شهر قدیم هرات ساخته شده‌بود که پس از بررسی‌ ریاست اطلاعات و فرهنگ و شهرداری هرات تخریب شد.

آریا رؤوفیان؛ رییس اطلاعات و فرهنگ هرات به خبرگزاری افق گفت که بر اساس معیارهای باستانی نباید ارتفاع اماکن مسکونی و تجاری در اطراف بناهای تاریخی بلند باشد.

او شهر قدیم هرات را از مهم‌ترین بخش‌های تاریخی این شهر یاد کرده گفت: «اصالت و هویت تاریخی این ساحات باید به شکل گذشته آن حفظ شده و تغییرات مطابق معیارهای پذیرفته‌شده صورت گیرد.»

در این میان، غلام‌حضرت مشفق؛ شهردار هرات گفت که پس از این به گونه جدی در راستای جلوگیری از ساخت‌وسازهای خودسرانه و غیرقانونی در اطراف بناهای تاریخی اقدام خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر عبدالقیوم رحیمی؛ والی هرات گفته‌بود که تمام ساختمان‌های غیر مجاز در اطراف بناهای تاریخی باید تخریب شود.

او از مردم خواست که در این زمینه همکاری کنند.

هرات از جمله ولایت‌‎های باستانی شمرده می‌شود. بیش از ۷۰۰ آبده و بنای تاریخی در این ولایت وجود دارد، اما در اطراف شمار زیادی از این بناهای تاریخی، بلندمنزل ساخته شده است.

مطالب مرتبط