اخراج وزیر برازیلی به دلیل شباهت گفتارش با مواضع وزیر تبلیغات هیتلر

وزیر فرهنگ برازیل به دلیل شباهت حرف‌هایش با اظهارات وزیر تبلیغات آلمان نازی مورد انتقاد قرار گرفت و از سمت‌اش برکنار شد.

روبرتو الویم؛ وزیر فرهنگ برازیل پس از آن‌که ویدیویی را در توییترش نشر کرد و درباره جایزه برای هنر «قهرمانانه» و « میهنی» سخن گفت، همزمان در پس‌زمینه صحبت‌هایش قطعه‌ای از واگنر؛ آهنگساز محبوب هیتلر پخش می‌شد و این امر خشم رییس جمهوری این کشور را برانگیخت.

روبرتو الویم در بخشی از صحبت‌هایش گفته‌است که «هنر برزیلی دهه آتی قهرمانانه خواهد بود و میهنی. سرشار خواهد بود از فضا برای درگیری حسی… عمیقا در پیوند با آرزوهای مردم ما، وگرنه هیچ خواهد بود.»

این بخش از صحبت‌های الویم در مشابهت با نقل قولی از جوزف گوبلز است که در کتاب زندگینامه او به قلم پیتر لانگریچ؛ مورخ آلمانی آمده‌است: «هنر آلمانی دهه آتی قهرمانانه خواهد بود و به نحوی پولادین رمانتیک. بر پایه واقعیت خواهد بود و کاملا عاری از احساساتی‌گرایی، میهنی خواهد بود و به نحوی عظیم برانگیزاننده و پیونددهنده؛ وگرنه هیچ خواهد بود.»

رییس جمهوری برازیل او را به پیروی از ذهنیت و اعتقادات گوبلز در راستای منحرف‌ساختن باورمندی مردم متهم کرد و دستور برکناری‌اش را داد.

گوبلز؛ وزیر تبلیغات آلمان نازی بود که برای شستشوی مغزی مردم در جهت پیروی از نازی‌ها و ستایش آدلف هیتلر، به سانسور وسیع آثار فرهنگی و هنری و کنترل رسانه‌ها و تبلیغات شدید حکومتی می‌پرداخت.

با آن‌که آقای الویم شباهت حرف‌هایش را با سخنان گوبلز «تصادفی» خوانده؛ اما ژائیر بولسونارو؛ رییس جمهوری برازیل صحبت‌های او را مایه تاسف دانسته و دستور برکناری او از از سمت وزارت فرهنگ صادر کرده‌است.

مطالب مرتبط