سلیم شاهین به دو سال زندان محکوم شده‌است

دادستانی کل اعلام کرده که سلیم شاهین؛ فیلم‌ساز و هنرپیشه سینمای کشور به اتهام ارتکاب جرایم سایبری (انترنتی) به دو سال زندان محکوم شده‌است.

جمشید رسولی؛ سخنگوی دادستانی کل گفته‌است که آقای شاهین به اتهام باج‌گیری سایبری از یک دختر، از سوی دادگاه ابتدایی به سه سال زندان محکوم شده بود؛ اما دادگاه استیناف این حکم را به دو سال کاهش داد. به گفته او، سه ماه می‌شود که او زندانی است.

آقای رسولی امروز یکشنبه، ۲۹ جدی به رسانه‌ها گفته‌است که این هنرپیشه افغان، چند ماه پیش با مبایل خود فیلمی را از یک دختر گرفته و می‌خواست از آن در برنامه‌های خود استفاده کند؛ اما بعدها دختر از سلیم شاهین شکایت کرده که برای نشر این فیلم از او باج گیری می‌کند.

سخنگوی دادستانی کل توضیح داده‌است: «بعداً این خانم شکایت می‌کند که شاهین از این فیلم سوءاستفاده می‌کند و باج‌گیری می‌کند، گویا اینکه در صورت عدم پرداخت پول از جانب دختر، این فیلم در صفحات اجتماعی نشر می‌شود و به دوست هایش فرستاده خواهد شد.»

او افزوده که از این‌که این مسأله مطابق کد جزای کشور به عنوان «باج‌گیری سایبری» مطرح شده و جرم است، این دختر به دادستانی کل شکایت کرد و آقای شاهین باالفعل بازداشت شد.

دادستانی کل درباره فیلمی که سلیم شاهین توسط که آن باج‌گیری می‌کرده، جزئیاتی نداده‌است؛ اما آقای شاهین به رادیو آزادی گفته‌است که این فیلم مربوط به جشن زادروز دوست یکی از هنر پیشه های زن می‌شود. به گفته او این دختر از او خواسته بود که از جشن سالگره‌اش یک بسته تصویری بسازد.

او اتهامات در مورد خودش را نیز رد کرده و گفته که در بدل ساختن چنین بسته‌ای تصویری پول می‌گرفته اما فرد عارض از دادن پول خودداری کرده‌است.

سلیم شاهین سه ماه پیش زمانی که می‌خواست برای اشتراک در یک برنامه سینمایی به هندوستان برود، از میدان هوایی کابل بازداشت شد.

مطالب مرتبط