بازگشایی مراکز خرید در لندن|عکس

از روز دوشنبه بخش دیگری از محدودیت‌های ایجاد شده برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در بریتانیا برداشته شد.‌

مراکز خرید و فروشگاه‌های غیرضروری که در حدود سه ماه گذشته بسته بوده، باز شد و مردم اجازه یافتند با حفظ فاصله اجتماعی و رعایت دیگر پروتکل‌های بهداشتی، برای خرید به بازار بروند و از باغ وحش‌ها، نمایشگاه‌ها و عبادتگاه‌ها بازدید کنند.

 

مطالب مرتبط