سرزمین سرخ‌رنگ بادنجان رومی در ترکیه + تصاویر

فرایند خشک کردن صدها تن بادمجان رومی در منطقه اژه ترکیه با استفاده از نور خورشید آغاز شده است.بادمجان رومی های برداشت شده از مزارع کشاورزی به یک دشت وسیع که با پارچه های سفید پوشانده شده منتقل شده و در آنجا کارگران بادمجان ها را نصف می‌کنند.

این کار از صبح همزمان با طلوع خورشید آغاز شده و بادمجان ها یکی یکی برش داده می شوند. پس از یک هفته بادمجان رومی های که محصولات صادراتی این منطقه محسوب می‌شوند برای بسته بندی به کارخانه ها ارسال می شوند.

از هر ۱۳ کیلوگرم بادمجان رومی، یک کیلوگرم گوجه فرنگی خشک به دست می آید.

بادمجان رومی خشک شده ترکیه به ۶۰ کشور اروپایی و امریکا صادر می شود.

مطالب مرتبط