شاهزاده و وارث تاج و تخت بلجیم در حال آموزش نظامی | عکس

شاهزاده ۱۸ ساله بلژیک با پوشیدن یونیفرم نظامی در کنار دیگر افراد هم سن و سال خودش زیر نظر نظامیان مجرب آموزش می بیند.
شاهدخت بلجیم در یک مدرسه نظامی در حال آموزش نظامی است.

 الیزابت ولیعهد ۱۸ ساله بلجیم در اردوگاه Elsenborn واقع در منطقه بوتژانبک که متعلق به ارتش این کشور است دوره های آموزش نظامی را فرامی گیرد.

وی با پوشیدن یونیفرم نظامی در کنار دیگر افراد هم سن و سال خودش زیر نظر نظامیان مجرب آموزش می بیند.

شاهدخت الیزابت، دوشس برابانت زاده ۲۵ اکتبر ۲۰۰۱، وارث بلافصل تاج و تخت بلجیم است. وی بزرگترین فرزند شاه فیلیپ و ملکه ماتیلده است و این جایگاه را پس از کناره‌گیری پدربزرگش آلبرت دوم از سلطنت در سال ۲۰۱۳ به دست آورده ‌است.

مطالب مرتبط