علاقه زنان عربستانی به تناسب اندام | عکس

طی پنج سال گذشته تعداد زنان ورزشکار در عربستان سعودی بیش از دو برابر شده است.
مدتی است که زنان در کشور عربستان به حضور در سالن های ورزشی و تناسب اندام علاقمند شده اند.

هم اکنون تعداد سالن های ورزشی در عربستان به ۵۰ سالن ورزشی رسیده است. در سالن ها تمرینات سخت و همچنین گروهی و سرگرم کننده توسط زنان عربستانی انجام می شود

هزینه عضویت در باشگاه های تناسب اندام در عربستان از ۹۰۰ ریال سعودی( ۲۴۰ دالر) تا ۴۰۰۰ ریال سعودی در ماه است.

طی پنج سال گذشته تعداد زنان ورزشکار در عربستان سعودی بیش از دو برابر شده است.

به دلیل شیوع ویروس کرونا بر حفظ فاصله گذاری اجتماعی در سالن های ورزشی عربستان تاکید شده است.

مطالب مرتبط