جذب نزدیک به ۷۶۴ هزار دانش‌آموز جدید در مکاتب افغانستان

وزارت معارف می‌گوید، در سال جاری خورشیدی، نزدیک به ۷۶۴ هزار دانش‌آموز جدید در مکاتب دولتی و خصوصی جذب شده‌اند.رنگینه حمیدی؛ سرپرست وزارت معارف، امروز (سه شنبه، ۲۸ دلو) در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت گفت که در سال ۱۳۹۹ به تعداد ۷۶۳۷۸۶ دانش‌آموز جدید در مکتب‌های دولتی و خصوصی در سراسر کشور جذب شده که با این حساب شمار کابل دانش‌آموزان کشور به ۹٫۷ میلیون تن رسیده‌است. به گفته او از این میان، ۳۸ درصد آن را دختران تشکیل می‌دهند.

براساس آمار وزارت معارف، در حال حاض بیش از ۱۷ هزار مکتب دولتی و خصوصی در کشور فعال است.

سرپرست معارف در مورد شمار کودکانی که از آموزش محروم هستند آماری ارائه نکرد؛ اما براساس آمار سازمان ملل بیش سه میلیون کودک در افغانستان از آموزش محروم اند. بیش از نیمی از کودکان محروم از آموزش را دختران تشکیل می‌دهند.

ناامنی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، فقر، بی‌توجهی از سوی مسئولان، مسافت‌های طولانی، کمبود معلمان زن و آزار و اذیت از موانع محرومیت دختران از آموزش و رفتن به مکتب دانسته می‌شود.

مطالب مرتبط