شاهزاده فیلیپ همسر ملکه انگلیس به روایت تصویر

کاخ باکینگام اعلام کرد که شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه الیزابت دوم در ۹۹ سالگی درگذشته است.

در بیانیه دربار بریتانیا گفته شده است: علیاحضرت ملکه خبر درگذشت همسر محبوب خود، والاحضرت شاهزاده فیلیپ، دوک ادینبورگ را اعلام می‌کند. شاهزاده فیلیپ صبح امروز در آرامش، در کاخ وینزر درگذشت.

مطالب مرتبط