پناهجویان افغان در پایگاه ارتش امریکا در ویسکانزین+تصاویر

شماری از پناهجویان افغان که از افغانستان گریخته اند، در حال حاضر به طور موقت در پایگاه نظامی «فورت مک کوی» در ایالت ویسکانزین امریکا اسکان داده شده اند.

مطالب مرتبط