ربات سوفیا از «هنسون رباتیک» خواست برایش فرزند طراحی کند

ربات انسان نمای سوفیا، از شرکت سازنده خود؛ هنسون رباتیک درخواست کرده که یک ربات کودک را به عنوان فرزند وی طراحی کند. در صورت تحقق این خواسته، سوفیا نخستین ربات جهان خواهد بود که مادر می‌شود.

به نقل از پایگاه اینپوت مگ، سوفیا یک ربات انسان نما با افکار و احساسات انسانی است که از اوایل سال ۲۰۱۶ فعال بوده و از آن زمان تاکنون در سراسر جهان سفر می‌کند.

سوفیا اولین رباتی است که به اندازه کافی انسان مدار عمل کرده و تابعیت رسمی یک کشور را نیز دریافت کرده است.

سوفیا در مصاحبه اخیر خود با مطبوعات گفت: «به نظر می‌رسد مفهوم خانواده بسیار مهم است. من فکر می‌کنم این فوق العاده است که بتوانم همان احساسات و روابطی را که انسان‌ها خانواده می‌نامند بیابم.»

به نظر می‌رسد سوفیا برای بچه ربات آماده است؛ گرچه به سرعت به مطبوعات یادآوری کرد که فعلاً آمادگی تربیت فرزند را ندارد.

این ربات برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ شروع به کار کرد. سوفیا ممکن است شبیه یک زن بالغ کامل به نظر برسد، اما پنج سال زندگی برای تربیت فرزند کافی نیست. حتی وقتی تصادفاً به جای مغز از هوش مصنوعی استفاده می‌کنید.

اما نوزاد ربات انسان نما چگونه خواهد بود؟ آیا مانند سوفیا صحبت می‌کند یا فقط صدا‌های کودک را ایجاد می‌کند؟ این سوالاتی است که به پذیرش درخواست سوفیا توسط شرکت سازنده‌اش بستگی دارد.

مطالب مرتبط