بریتانیا به زودی صدها شهروند در معرض خطر افغان را به این کشور منتقل می کند

وزیر خارجه بریتانیا گفته است که صدها شهروند در معرض خطر افغان که در کشور سوم گیر مانده‌اند را اوایل امسال به این کشور منتقل می کنند.

blank

دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا گفته صدها شهروند در معرض خطر افغان هنوز در افغانستان یا کشور سوم گیر مانده‌اند و منتظر انتقال به بریتانیا هستند.

آقای کامرون گفته قرار است آنهایی که در کشورهای سوم هستند، اوایل امسال به بریتانیا منتقل شوند.

او تعداد کسانی را که در افغانستان مانده‌اند، کمتر از ۷۰۰ نفر اعلام کرد.

وزیر خارجه بریتانیا گفت اسکان این افراد در بریتانیا بستگی به تهیه مدارک لازم برای خروج از افغانستان و ویزای کشورهای ثالث برای عبور از مرز دارد.

آقای کامرون در نامه‌ای به آلیسیا کرنز، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا گفته که دو پرواز وجود داشته که یکی با ۲۴۶ سرنشین ماه دسامبر به بریتانیا پرواز کرده است. او افزوده،‌ این بدان معنا است که تقریبا همه‌ای افراد واجد شرایط پیش از مهلت تعیین شده در ۳۱ دسامبر، پاکستان را ترک کرده‌اند.

او افزوده که بیش از یک سوم کسانی که قرار بود طی سه مرحله به بریتانیا منتقل شوند،‌ پیش از پایان سال انتقال یافته‌اند.

این در حالی است که تقریباً دو سوم افراد واجد شرایط برای آمدن به بریتانیا، هنوز اسکان داده نشده‌اند.

در همین حال، یک موردی هم وجود داشته که یک پناهجوی آسیب‌پذیر افغان دوباره به افغانستان اخراج شده است.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ بریتانیا اعلام کرد که کسانی را که در معرض خطر هستند از افغانستان خارج می‌کند.

بریتانیا آن موقع گفت که تا ۲۰ هزار شهروند در معرض خطر افغان را به این کشور منتقل می‌کند، اما منتقدان می‌گویند که این روند بسیار کند پیش می‌رود.

براساس اعلام سایت وزارت کشور بریتانیا اولویت این برنامه با افراد زیر است:

کسانی که به تلاش‌های بریتانیا در افغانستان کمک کرده‌اند و از ارزش های مانند دموکراسی، حقوق زنان، آزادی بیان و حاکمیت قانون دفاع کرده‌اند.

افراد بسیار آسیب‌پذیر از جمله زنان و دختران و اعضای گروه‌های اقلیت‌های در معرض خطر

این طرح مسیری امن و قانونی را برای برخی از آسیب‌پذیرترین افراد به بریتانیا ارائه می‌دهد و در جهت شکستن روند مهاجرت غیرقانونی است.

 

مطالب مرتبط