بانک مرکزی ۱۵ میلیون دالر را به بازار عرضه می‌کند

بانک مرکزی که تحت کنترل طالبان است اعلام کرده که قرار است ۱۵ میلیون دالر امریکایی را طی یک داوطلبی به فروش برساند.

blank

بانک مرکزی طالبان، اعلام کرده که قرار است امروز یک‌شنبه، ۲۵ جدی، ۱۵ میلیون دالر امریکایی را به بازار عرضه کند.

بانک مرکزی از تمام بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته که در این داوطلبی شرکت کنند.

بانک مرکزی گفته که برندگان این داوطلبی موظف‌اند تا حساب‌های‌شان ‌را تصفیه کنند.

هدف از این اقدام کاهش بهای دالر در برابر پول ملی است.

مطالب مرتبط