ایران: تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش نیافته

یک مقام ایرانی با ابراز نگرانی از افزایش تولید مواد مخدر سنتی در افغانستان می‌گوید که تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان هم افزایش یافته است.

رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که اسکندر مومنی؛ دبیرکل اداره مبارزه با مواد مخدر این کشور ادعا کرده است که هیچ تغییری در میزان تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان به وجود نیامده است.

آقای مومنی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همچنین گفته: «نه تنها شاهد کاهش تولید مخدر سنتی در افغانستان نیستیم که تولید مواد مخدر صنعتی در این کشور رو به افزایش است.»

او افزود: «بر این اساس شواهدی که نشان دهد میزان تولید مخدر در این همسایه شرقی کاهش یافته است، نداریم و بنابراین باید پیش‌گیری از اعتیاد در اولویت همه برنامه‌های این ستاد قرار گیرد.»

به گفته مومنی، طبق یک تحقیق انجام شده در یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران، رشد مصرف مواد مخدر و اعتیاد در این کشور متوقف شده است.

دبیرکل اداره مبارزه با مواد مخدر ایران خاطرنشان کرد: «در کنار پی‌گیری مقابله با مواد مخدر باید پیش‌گیری را هم در اولویت نخست قرار دهیم تا اگر مواد مخدر هم در دسترس بود، کسی به سمت آن نرود.»

این در حالی است که طالبان ادعا دارد کشت کوکنار و مواد مخدر در افغانستان کاهش یافته است. سازمان ملل نیز اخیرا این ادعا را تایید کرده است.

مطالب مرتبط