طالبان شرکت‌های وابسته به این گروه را مدیریت می‌کنند

ملا هبت الله، رهبر طالبان فرمانی صادر کرده که بر مبنای آن اداره‌ای به منظور مدیریت شرکت‌های وابسته به این گروه ایجاد خواهد شد.


خبرگزاری باختر، تحت کنترل طالبان در گزارشی نوشت که بر اساس فرمان ملا هبت الله، مدیریت شرکت‌های «اماراتی» و افزایش عواید، از وظایف عمده این اداره خواهد بود.
جمع‌آوری عواید از راه‌های متفاوت مثل معادن، گمرکات و جمع‌آوری مالیات از شهروندان از منابع اصلی مالی طالبان در بیش از دو و نیم سال گذشته بوده است.
افزون بر آن گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد طالبان از کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی برای تحکیم پایه‌های قدرت خود در افغانستان سود می‌برند.
در بیش از دو سال گذشته شهروندان افغانستان همواره انتقاد کرده‌اند که طالبان از شهروندان مالیات گزاف می‌گیرد، اما در زمینه ارائه خدمات به آنان ناکام بوده است.

مطالب مرتبط