در دوازدهمین دور؛ به ارزش بیش از 400 هزار دالر از زمرد پنجشیر حراج شد

طالبان می گویند در دوازده همین دور مزایده، زمرد پنجشیر به ارزش405 هزارو 500 دالر با حضور هیئت کمیته نظارت طالبان از معادن پنجشیر، رئیسان ادارات محلی و تاجران در مقر ولایت پنجشیر حراج شد.

مولوی محمد قاسم امیری رئیس معادن و پترولیم طالبان در پنجشیر امروز(3 دلو) اعلام کرد که در دوازده‌همین مزایده 3هزارو 519 قیراط زمرد، به قیمت 405 هزارو 500 دالر به تجار ملی کشور به فروش رسید.

وی خاطر نشان کرد، اداره آنان امروز در یک مزایده دیگر، 7هزارو 430 قیراط زمرد را به قیمت مجموعی یکصدو 42 هزار دالر به فروش رسانده بودند.
گفتنی است از نظام حاکمیت دو باره طالبان، بیش از سی و چهارهزار و دوصد قیراط زمرد پنجشیر به ارزش مجموعی دو ملیون و ششصد و سیزده هزارو 500 دالر به فروش رسیده است .

مطالب مرتبط