هفت موسسه خیریه به عودت‌کنندگان افغان کمک می‌کنند

وزارت امور مهاجرین طالبان اعلام کرد که برای کمک بشردوستانه به مهاجران عودت کننده افغان، با هفت موسسه خیریه تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده است.

blank

این وزارت روز چهارشنبه (چهارم دلو) اعلام کرد ارزش این تفاهم‌نامه یک میلیون و ٥٦٣ هزار دالر است.

 براساس این تفاهم‌نامه، قرار است شورای پناهندگان ناروی ٦٩٣ هزار و ٧٣٥ دالر را در بخش تهیه و توزیع لباس زمستانی، کمک نقدی و پرداخت کرایه هزار و ٤٩٠ مهاجر در بلخ و سرپل به مصرف برساند.

این وزارت نوشت که قرار است موسسه اجتماعی و انکشاف اقتصادی بنیاد زندگی ٤٠٤ هزار و ٦٤٤ دالر را در بخش آموزش حرفه، تعلیم و تربیه، مشاوره حقوقی و ایجاد محل ورزش برای یک هزار و ٢٢ خانواده در بدخشان به مصرف برساند.

براساس توضیح وزارت مهاجرین طالبان، موسسه حمایت از معارف در بخش‌های توزیع مواد غذایی و غیرغذایی در بلخ، موسسه خیریه بشری در بخش ارائه کمک‌ نقدی به خانواده‌ها در هرات و موسسه تعلیم برای اطفال و زنان در بخش توزیع بسته‌های صحی و آموزشی در ولایت نیمروز کمک و همکاری خواهند کرد.

در خبرنامه این وزارت آمده است که موسسه اجتماعی و انکشافی راه نوین در بخش توزیع مواد غذایی در بغلان و قندوز با مردم کمک خواهد کرد.

روزانه صدها مهاجر از کشورهای ایران و پاکستان وارد افغانستان می‌شوند و بیشتر مهاجران به کمک‌های غذایی و غیرغذایی و سرپناه نیاز دارند.

گفتنی است که پاکستان و ایران اعلام کردند که بیش از یک میلیون مهاجر افغان را در چند ماه گذشته اخراج کرده اند.

مطالب مرتبط