طالبان خواستار همکاری اتحادیه اروپا در درمان معتادان شد

طالبان خواهان همکاری اتحادیه اروپا برای تداوی معتادان مواد مخدر و ایجاد معیشت جایگزین تریاک شدند.

وزارت داخله طالبان اعلام کرده است که معین این وزارت، روز سه‌شنبه، ۱۷ دلو با توماس نیکلاسون؛ نماینده‌ ویژه اتحادیه اروپا و هیأت همراه‌اش دیدار کرده است.

عبدالحق آخوند همکار؛ معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله طالبان در دیدار با نمایندگان اتحادیه اروپا خواستار همکاری این اتحادیه جهت تداوی معتادان مواد مخدر و معیشت جایگزین تریاک برای کشاورزان شده است.

او در این دیدار درباره‌ فعالیت‌ها و دستاوردهای معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله‌ طالبان و فرمان رهبر این گروه درباره‌ منع کشت و فروش مواد مخدر توضیح داده است.

معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله طالبان گفته است که از کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر نه تنها در افغانستان؛ بلکه در سراسر جهان جلوگیری شود تا نسل جدید از این پدیده‌ شوم مصون بماند.

او از نمایندگان اتحادیه اروپا خواسته است که در خصوص حمایت و درمان معتادان و معیشت جایگزین برای کشاورزان به‌گونه‌ کامل و جدی همکاری کند.

براساس خبرنامه‌ وزارت داخله‌ طالبان، نماینده‌ اتحادیه اروپا هم از فعالیت‌ها و دستاوردهای معینیت مبارزه با مواد مخدر ستایش کرده و کارزار مبارزه با مواد مخدر طالبان را موفقیت‌آمیز خوانده است.

نیکلاسون گفته: «مواد مخدر دشمن مشترک جهان است که ما در این مبارزه با شما همکاری کامل خواهیم داشت.»

طالبان ادعا دارند که کشت خشخاش در افغانستان را به صفر رسانده‌اند.

چند ماه قبل دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود که در سال ۲۰۲۳ کشت خشخاش در افغانستان ۹۵ درصد کاهش یافته است.

به‌گفته‌ این دفتر، کاهش کشت خشخاش در افغانستان برای بسیاری از کشاورزان به‌ معنای از دست‌دادن شدید درآمد است و با این حال، حمایت معیشت جایگزین حیاتی است.

کشورهای همسایه و منطقه از جمله ایران، تاجیکستان و روسیه اما می‌گویند که کاشت و تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته است.

مطالب مرتبط