وزیر معارف طالبان با مقام‌های سفارت ایران دیدار کرد

حبیب‌الله آقا؛ سرپرست وزارت معارف طالبان با سید حسن مرتضوی؛ معاون سفیر و سید روح‌الله حسینی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی دیدار کرده و خواهان همکاری ایران در جهت «غنامندی معارف افغانستان» شده است.

وزارت معارف طالبان، امروز شنبه، ۲۱ دلو، با نشر بیانیه‌ای از دیدار و گفتگوی سرپرست این وزارت با مقام‌های سفارت ایران خبر داده است.

وزارت معارف طالبان در بیانیه‌ای گفته که حبیب‌الله آقا، با اشاره به «تعلقات اسلامی، فرهنگی و حسن همجواری میان دو کشور، از همکاری‌های کشور دوست ایران» قدردانی کرده است.

او همچنین درباره مشکلات تعلیمی و تربیتی فرزندان مهاجرین افغان مقیم ایران صحبت کرده و خواهان همکاری‌های بیشتر این کشور در جهت «غنامندی معارف افغانستان» شده است.

در همین حال، سید حسن مرتضوی؛ معاون سفارت ایران، کارکرد‌های طالبان و وزارت معارف این گروه را در بیش از دو سال گذشته، خوب توصیف کرده و گفته: «علیرغم تمام مشکلات باقی‌مانده از سال‌های جنگ در افغانستان، تمام فعالیت‌های انجام شده قابل ستایش است.»

آقای مرتضوی  وعده همکاری در جهت تقویت و تطبیق برنامه‌های این وزارت و از جمله راه اندازی برنامه‌های ارتقای‌ظرفیت‌کارمندان و معلمین را به رهبری وزارت معارف طالبان داده است.

دوطرف در این دیدار فیصله کرده‌اند که یک کمیته کاری مشترک میان هر دو جانب ایجاد گردد تا همکاری‌های بعدی با هماهنگی‌های همه‌جانبه و به وجه احسن انجام شود.

مطالب مرتبط