سرمایه‌گذاری قزاقستان و ازبکستان در پروژه خط آهن افغان-ترانس

براساس گزارش‌ها قزاقستان و ازبکستان قرار است به‌ گونه مشترک در پروژه خط آهن افغان – ترانس سرمایه‌گذاری کنند.

خبرگزاری ترند آذربایجان گزارش داده است که قرار است قزاقستان و ازبکستان برای توسعه پروژه خط آهن افغان -ترانس به‌گونه مشترک سرمایه‌گذاری کنند.

این موضوع در دیدار قاسم جومارت توکایف؛ رییس جمهور قزاقستان و شوکت میرضیایف؛ رییس جمهور ازبکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

طرفین از طرح یک سرمایه‌گذاری مشترک بین مقامات خط آهن قزاقستان و ازبکستان استقبال کرده‌اند.

پروژه خط آهن افغان – ترانس که ابتدا توسط ازبکستان در دسامبر ۲۰۱۸ پیشنهاد شده بود، از مزار شریف آغاز می‌شود و تا مرز خرلاچی ولایت پکتیا ادامه پیدا می‌کند.

مطالب مرتبط