مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی مدیر مسوول رسانه محلی دایکندی استقبال کرد

نزدیکان سلطان‌علی جوادی؛ مدیر مسوول سابق رادیوی محلی نسیم در ولایت دایکندی می‌گویند او «بر اساس فرمان عفو رهبر طالبان» از زندان این گروه آزاد شده‌است. همزمان مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی جوادی گفته‌است که او نباید از همان ابتدا زندانی می‌شد.

سلطان‌علی جوادی اواخر سال گذشته خورشیدی از سوی دادگاه طالبان در دایکندی، به اتهام تبلیغ علیه این گروه، به یک سال زندان محکوم شده بود.

او حدود هفت ماه قبل با خبرنگاران رادیو نسیم توسط استخبارات طالبان بازداشت شده بود. همکاران جوادی پس از مدتی آزاد شدند؛ اما استخبارات طالبان خود او را در بند نگه‌داشت و سرانجام توسط دادگاه این گروه محکوم شد.

مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی سلطان‌علی جوادی، بازداشت او را خلاف قانون رسانه‌های افغانستان خوانده و گفته از همان ابتدا آزادی او نباید سلب می‌شد.

با حاکمیت طالبان در افغانستان محدودیت‌های شدیدی بر کار رسانه‌ای در این کشور وضع شده و تا کنون ده‌ها خبرنگار و کارمند رسانه به دلیل فعالیت‌های خود بازداشت شده‌اند.

 

مطالب مرتبط