مسیر تجاری مستقیم بین پاکستان و تاجیکستان افتتاح شد

منابع از افتتاح مسیر تجاری مستقیم بین پاکستان و تاجیکستان خبر داده‌ و می‌گویند که این مسیر تجاری به تازگی میان دو کشور آسیای جنوبی و مرکزی افتتاح شده است.

بربنیاد گزارش‌ها، مسیر تجاری مستقیم بین پاکستان و تاجیکستان افتتاح شده و با طی ۱۴۰۰ کیلومتر در ۷ روز، اولین محموله کچالوی پاکستانی از طریق مسیر زمینی با دور زدن افغانستان به شهر دوشنبه تاجیکستان رسید.

با به مقصد رسیدن این محموله، مسیر مستقیم تجارت بین آسیای مرکزی و پاکستان(جنوب) افتتاح شد.

این مسیر ترانزیتی، تاجیکستان و آسیای مرکزی را مستقیماً به بنادر «کراچی» و «گوادر» پاکستان متصل می‌کند.

مراسم افتتاح این مسیر با حضور وزیر حمل و نقل تاجیکستان و مدیر کل شرکت ملی لجستیک پاکستان در شهر دوشنبه برگزار شد.

توافق ایجاد این مسیر تجاری، سال ۲۰۲۲ در سفر رییس جمهور تاجیکستان به پاکستان، بین مقامات دو کشور به امضا رسیده است.

مطالب مرتبط